<div style="position:relative;padding-bottom:30%;height:0;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe src="https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/omnivr.nl/tours/dierenwinkel/brokkenenzo/index.htm?<!-- [et_pb_line_break_holder] -->media-index=16"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style="position:absolute;margin-left: auto;margin-right: auto;top:0;left: 0;right: 0;width:100%;height:100%;"frameborder="0" allowfullscreen><!-- [et_pb_line_break_holder] --></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div style="position:relative;padding-bottom:100%;height:0;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe src="https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/omnivr.nl/tours/dierenwinkel/brokkenenzo/index.htm?<!-- [et_pb_line_break_holder] -->media-index=16"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style="position:absolute;margin-left: auto;margin-right: auto;top:0;left: 0;right: 0;width:100%;height:100%;"frameborder="0" allowfullscreen><!-- [et_pb_line_break_holder] --></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

De kleine lettertjes…

Brokken & Zo biedt het klantenspaarsysteem “Sparen & Zo” alleen in Nederland aan. Dit systeem is gebaseerd op een persoonlijke spaarkaart, waarop gratis spaarpunten worden geplaatst aan de hand van gedane aankopen. Hierbij zijn de hier beschreven juridische voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van de trouwe klantenspaarpas “Sparen & Zo” verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasbaarheid ervan.

 

Inschrijven

Iedere particulier ouder dan 16 jaar kan zich inschrijven door zich via het inschrijfformulier aan te melden. Wanneer het bijgaande formulier volledig is ingevuld, ontvangt u direct de klantenspaarkaart “Sparen & Zo” waarop de door u gespaarde en ingewisselde punten worden bij- en afgeschreven. De klantenspaarkaart is te verkrijgen tegen betaling van een niet terug vorderbaar bedrag van één euro. Bij inschrijving ontvangt u tien gratis punten als dank.

 

Privacy

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden vastgelegd in een bestand dat alleen door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Registratie van uw persoonlijke gegevens is nodig om de verplichtingen tegenover u na te kunnen komen en om u desgewenst per e-mail te kunnen informeren over nieuwe producten en speciale acties.

 

Sparen 

Als houder van de klantenspaarkaart spaart u bij besteding van elke hele euro één punt. Bij elke transactie wordt dit puntenaantal bijgeschreven op uw spaarkaart. Bent u de klantenspaarkaart vergeten, dan ontvangt u geen punten over dit aankoopbedrag. Er zijn verschillende cadeaus waarvoor kan worden gespaard. Dit aanbod kan wisselen. Een actueel overzicht van de cadeaus is altijd op de website te vinden. Op elk willekeurig moment kunnen punten worden ingeruild voor een cadeau naar keuze. Levering van het cadeau is afhankelijk van de beschikbaarheid. Het benodigde puntenaantal wordt van uw spaarpas afgeschreven. Bijbetaling is niet mogelijk. De spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

Verlies

In geval van verlies of diefstal van uw kaart kunt u contact opnemen met Brokken & Zo, zodat uw kaart wordt geblokkeerd. U kunt een nieuwe kaart aanvragen. Uw puntensaldo zal worden overgeschreven. In geval van bedrog, verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze voorwaarden of indien u op enige andere wijze zodanig handelt dat dierenspeciaalzaak Brokken & Zo schade lijdt, is dierenspeciaalzaak Brokken & Zo gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten met onmiddellijke ingang uw deelname te beëindigen, het spaarsaldo te annuleren of te verrekenen met de eventueel door uw toedoen geleden schade.

 

Opzeggen

U bent ten alle tijden gerechtigd uw deelname aan het klantenspaarprogramma te beëindigen. Dit kunt u doen door uw klantenspaarkaart in te leveren bij Brokken & Zo. Na retournering van uw klantenspaarkaart zullen uw gegevens uit de database worden verwijderd. Na beëindiging van uw lidmaatschap vervallen al uw opgebouwde spaarpunten en zullen geen punten meer worden bijgeschreven. Indien er gedurende twaalf achtereenvolgende maanden geen waardepunten op uw rekening worden bijgeschreven, zijn wij gerechtigd om na deze periode uw klantenspaarkaart op te heffen en uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Ook bij oneigenlijk gebruik zijn wij gemachtigd om uw gegevens met de daarbij behorende waardepunten te verwijderen.

 

Beëindiging

Brokken & Zo behoudt zich het recht om het klantenspaarprogramma “Sparen & Zo” te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen betreffen zowel het sparen, het inwisselen als de participatie van derde partijen in het programma. Tevens behoudt Brokken & Zo zich het recht om het programma op elk tijdstip te beëindigen. U ontvangt hierover minstens één maand van te voren bericht. De spaarpunten kunnen maximaal drie maanden na datum van opschorting nog worden ingewisseld. Brokken & Zo is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het programma.

 

Correspondentie

Correspondentie verband houdende met het spaarsysteem, evenals wijzigingen in uw gegevens, kan worden gestuurd naar ons e-mailadres, post@brokken-enzo.nl of naar Brokken & Zo, Burgemeester van Reenensingel 109, 2803 PA Gouda.